เลย (ชมคลิป) พ่อเมืองเลย เปิดงาน SME ONE FEST 2023 ครั้งที่แรก ช่วงวันหยุดยาว ที่อำเภอเชียงคาน

ผู้ว่าฯเลย เปิดงาน SME ONE FEST 2023 ครั้งที่แรก ช่วงวันหยุดยาว ที่อำเภอเชียงคาน


วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณลานวัฒนธรรมและถนนคนเดินเชียงคาน อำเภอเชียงคาน นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดงาน SME ONE FEST 2023 By สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย” ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด ปีงบประมาณ 2566 พร้อมกับมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) การส่งเสริมและรับซื้อสินค้าทางการเกษตร เพื่อยกระดับเมืองเลยสินค้า อาหารปลอดภัย ระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเลย และตัวแทนผู้ประกอบการ MSME กับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ (โรงพยาบาล โรงเรียน) และเอกชนในพื้นที่ (Big C) โดยมี นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายรักติ ญวนกระโทก อุปนายกสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับงาน SME ONE FEST 2023 เป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. กับสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าจัดแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทย ในสโลแกน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมกับนำผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเลยร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 400 ร้านค้า ที่บริเวณลานวัฒนธรรมและถนนคนเดินเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าของดีของเด่นจังหวัดเลย และจากผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีทั่วไทย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อย หรือกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ให้สามารถสร้างรายได้ โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย