ชาวหนองบัวลำภู ร่วมแสดงมุทิตาสักการะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่”พระเทพวัชรวิสุทธิ์”

พระเทพวัชรวิสุทธิ์ พระสงฆ์รูปแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู พลังศรัทธาพุทธบริษัท 4 ชาวหนองบัวลำภู ร่วมแสดงมุทิตาสักการะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่”พระเทพวัชรวิสุทธิ์”

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในศาลาแปดเหลี่ยม วัดพัชรกิติยาราม บ้านห้วยเต้ย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ที่ผ่านมาพุทธบริษัท 4 (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา)ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ) พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์สามเณร 108 รูป นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายนิมิต ทัพวนาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดหนองบัวลำภู

นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการและศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวทั้งใกล้และไกลเดินทางมาร่วมมุทิตาสักการะแด่พระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ซึ่งได้รับพระราชทานหิรัญบัฏ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

เมื่อขบวนแห่สมณศักดิ์ พัดยศเดินทางถึงวัดพัชรกิติยาภาราม ดร.พระเทพวัชรวิสุทธิ์ ถวายพานพุ่มดอกบัวและจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์ จากนั้นศิษยานุศิษย์ได้นำเข้าสู่พิธีการแสดงมุทิตาสักการะภายในศาลาแปดเหลี่ยม นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบพิธีทางศาสนา พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ)คณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อ่านสัญญาบัตรพระสงฆ์ 108 รูปเจริญชัยมงคลคาถา พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(รูปที่ 1)นำเครื่องสักการะแสดงมุทิตาสักการะในนามคณะสงฆ์(ฝ่ายมหานิกาย) พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ) ถวายผ้าไตรและเครื่องสักการะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ ตามด้วยพระสังฆาธิการและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศิษยานุศิษย์ ถวายเครื่องสักการะตามลำดับ

ต่อจากนั้น ดร.พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาขอบคุณ พุทธบริษัท 4 และมอบประกาศ คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งพระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี อายุ 38 ปี พรรษา 16 วิทยะฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.9 พธ.ม เจ้าอาวาสวัดประสานศรัทธา รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง เป็นประธานคณะทำงานกองงานเลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะทำงานกองเลขา จำนวน 15 รูป และในขณะเดียวกัน นายประมง-นางอนงค์ ทัศดร คหบดีชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาทเพื่อสร้างเสนาสนะหอฉันภายในวัดพัชรกิติยาภาราม ในโอกาสเดียวกันด้วย

สำหรับ ดร.พระเทพวัชรวิสุทธิ์ โกศลพุทธศาสนกิจจาทร ตริปิฏกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามประธานสงฆ์วัดพัชรกิติยาภาราม บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประวัติโดยย่อ ดร.พระเทพวัชรวิสุทธิ์(วีระ นิรุตฺติเมธี) อายุ 53 ปี ชาติภูมิโดยกำเนิดบ้านหินลับศิลามงคล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พรรษาอุปสมบท เจริญรอยตามพระพุทธองค์ และศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.6,ประโยค พธ.บ.(พุทธศาสนศาตร์บัณฑิต)ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2550 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ที่พระเมธีวชิรธาดา ปี 2559 เป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลู ที่พระราชวชิรธาดา และปี 2566 เป็นพระราชาคณะที่ พระเทพวัชรวิสุทธิ์ฯ เป็นรูปแรกของคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู

หลังจากนั้นเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อสร้างเสนาสนะสำหรับปฏิบัติธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว บ้านนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ก่อนมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์น้ำเพชรมงคล บ้านห้วยเตย บนเนื้อกว่า 1 พันไร่ และในลำดับต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นวัดพัชรกิติยาภาราม ขนานนามตามที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้พระราชทานนามวัด ปัจจุบันภายในวัดพัชรกิติยาราม ดร.พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เป็นประธานคณะสงฆ์ของวัดพัชรกิติยาภาราม และเป็นที่ตั้งของเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย เรือนกลางจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาหาความรู้ของจังหวัดหนองบัวลำภู และของกรมราชทัณฑ์ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับฝึกทุกอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวคืนคนดีสู่สังคม และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปะศาสตร์ อีกด้วย


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู