เลย (ชมคลิป) ชาวไร่ข้าวโพดภูเรือหันมาปลูก“มะคาเดเมีย”พืชมหัศจรรย์ ป้อนตลาดราคาดี เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงเกษตร

ชาวไร่ข้าวโพดภูเรือหันมาปลูก“มะคาเดเมีย”พืชมหัศจรรย์ ป้อนตลาดราคาดี เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.การท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ 5 จ.เลย นายก อบต.ปลาบ่า ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอภูเรือ เกษตรกร ประชาชน ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย : Phrurua New Normal ช้อป ชิม ชิลล์ @ภูเรือ เนื่องจากภูเรือเมืองแห่งไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ไม้ผล แหล่งท่องเที่ยวระดับต้นๆ ของประเทศ
นางสาว ภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่า อ.ภูเรือ เป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยชุมชน อีกทั้งยังมีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลย และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล อำเภอภูเรือจึงได้กำหนดจัดงาน ช้อป ชิม ชิลล์ @ภูเรือ ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2566 รวม 4 วัน


กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นำทีมงาน นักท่องเที่ยวชมน้ำตกปลาบ่า ชมทัศนียภาพสวยงามบนที่สูงที่เกษตรกร ประชาชนหันมาปลูกกันมากคือ “มะคาเดเมีย” เช่น ”ไร่ภูบุรินทร์” ของ น.ส.นิตยา บุนนาค ปลูก ผลิตพืชผลทางเกษตรที่บ้านกลาง จากนั้นทีมนักท่องเที่ยว ส่วนราชการ เดินทางชมการเกษตร แก้วมังกร มะคาเดเมียที่บ้านหินสอ หมู่ 6 ของ “ไร่ใจรัก” ผลิตมะคาเดเมีย 30 ไร่ ของ น.ส.อภิชญา อรคุณาวงค์ กิจกรรมนั่งรถอีแต๊กท่องเที่ยวบ้านหินสอ ชมจุดชมวิวแหล่งกำเนิดและต้นแม่น้ำป่าสักที่ สักหง่า@บ้านหินสอ ยิงเมล็ดมะม่วงป่าด้วยหนังสติ๊กสร้างผืนป่าและเป็นอาหารสัตว์ป่า และร่วมเปิดเวทีเสวนาโครงการจัดงานเทศกาลมะคาเดเมีย ตำบลปลาบ่า “แลภู ดูมะคา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปลาบ่า” ซึ่งชาว อ.ภูเรือ โดยเฉพาะ ต.ปลาบ่า จากเดิมปลูกข้าวโพด พืชไร่จำนวนมาก หันมาปรับเปลี่ยนการปลูกผลิตพืชสวนคือ “มะคาเดเมีย” ป้อนตลาดแทนที่ มีหน่วยงานทางราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆให้การส่งเสริมด้านต่างๆ ทำให้พื้นที่เขียวขจีไปด้วยไม้ผลและมะคาเดเมีย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย