ขอนแก่น – กฟผ. โรงไฟฟ้าน้ำพอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ โรงเรียนห้วยเสือเต้น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการกล่าวเปิด “โครงการต้นแบบพัฒนาป่าชุมชน” โดยในกิจกรรมมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำพอง นำโดยนายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยนายภาสพงษ์ แสงพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดก๊าซธรรมชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้เห็นคุณค่าและเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น