(ชมคลิป)เลยคึกคัก ผู้ว่าฯเลยแต่งซานตาคลอสเปิด”เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10″


เมื่อคืนวันที่ 25 พ.ย.64 ที่ลานต้นคริสต์มาสภูเรือ ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย รองผู้ว่าฯทั้ง 3 ท่าน มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายณรงค์ จีนอ่ำ และนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และประชาชนร่วมงาน
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ ตัวแทน กรรมการจัดงานกล่าวรายงานว่า ในพิธีเปิดงาน “เทศกาลคันคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10” ในอดีศที่ผ่านมา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่หนาวที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สูงจาก ะดับน้ำทะเลเฉลี่ย 600 เมตร มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนดุจเกลียวคลื่น มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี
จากความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว อำเภอภูเรือจึงเป็นแหล่งปลูกและจำหน่าย ต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังคำขวัญของอำเภอที่ว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” ดังนั้น เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลย และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล อำเภอภูเรือ จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่10 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564ถึงวันที่ 31มกราคม 2564 ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ ตามโครงการส่งเสริมการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม และได้รับความ ร่วมมือร่วมใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชน
ชาวอำเภอภูเรือ ที่ได้รังสรรค์พื้นที่กว่า 5 ไร่ ให้เป็นสวนคริสต์มาส สวนไม้ดอกไม้ประดับ ภายในงานประดับตกแต่งโคมไฟหลากสีสันที่สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา และการจัดจำหน่ายสินค้า
โอทอปของอำเภอภูเรือ
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย