ศรีสะเกษ – ม.รามคำแหงศรีสะเกษ นำคณาจารย์-ศิษย์เก่า-นักศึกษา จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี วันสถาปนา “5 ทศวรรษ” เดินหน้าสร้างคน-สร้างประเทศ

ม.รามคำแหงศรีสะเกษ นำคณาจารย์-ศิษย์เก่า-นักศึกษา จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี วันสถาปนา “5 ทศวรรษ” เดินหน้าสร้างคน-สร้างประเทศ
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564
โดยมีกิจกรรมพิธี ประกอบด้วย พิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในสถาบัน และเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูอาจารย์ และแสดงความกตัญญูต่อมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนา ม.รามคำแหง ในอนาคต ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในทุกมิติ “5 ทศวรรษ รามคำแหงร่วมสร้างคน ร่วมสร้างประเทศ” ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน