ภูผาม่าน – รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ห้วยม่วง แต่งมาสคอต ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วานนี้ ( 26 พ.ย 64 ) พว.เชฎฐนา วราโภ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่แต่งชุดมาสคอต พร้อม อสม.จิตอาสา ต.ห้วยม่วง 134 คนออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 27 พ.ย.64 – วันที่ 5 ธ.ค. 64 พร้อมแนะนำการปฏิติตามมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ ณ จุดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ร.ร. ชีพอนุสรณ์ ต.ห้วยม่วง มีประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนประมาณ 220 ราย