เลย(ชมคลิป)ตำบลน้ำหมานจัดลอยกระทงบนแพ

ที่อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงล่องแพอ่างเก็ยน้ำหมาน โป่งเบี้ย มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในเขตตำบลน้ำหมานร่วมงาน
นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยกล่าวรายงานว่า จังหวัดเลยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนา ให้ส่วนราชการ และอำเภอต่างๆ นำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลก ต้องประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการที่รัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง การประกาศลดระยะเวลาเคอร์ฟิว รวมทั้งผู้ประกอบการที่พัก/โรงแรม/ ร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ ปฏิบัติตามข้อกำหนด COVID Free Setting และมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลและ ศบค. ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นด้วย
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องประชาชน อำเภอเมืองเลยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเมืองเลย (การจัดงาน ลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย ประจำปี พ.ศ. 2564) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย ขึ้น
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย