อุบลราชธานี-ผอ.เจ้าท่าอุบล ไอเดียเก๋ ! นำแพร้านอาหารเนรมิตเป็นจุดเชลฟี่ลอยกระทง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน-ส่งเสริมการท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่บริเวณริมน้ำมูลด้านหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้จัดทำเรือนแพเชื่อมต่อกันยาวเหยียด จำนวน 10 หลัง เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมทำกระทงแจกชาวบ้านฟรี และยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดป้องกันอันตราย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจแห่มาร่วมกิจกรรมและถ่ายรูปเชลฟี่เป็นจำนวนมาก
นายชาญยุทธ์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ตนได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการแพร้านอาหาร ให้แพมาเป็นจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนใช้ในกิจกรรมลอยกระทงและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแพที่มาตรฐานแข็งแรงรองรับจำนวนคนได้มากพอสมควร และเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานของกรมเจ้าท่า ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการจัดทำทุกปี เพราะไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด ไม่มีต้นทุน และยังได้จัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ต้นกล้วย ใบตอง ซึ่งสำนักงานฯปลูกเอง แจกพี่น้องประชาชนฟรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อประเพณี อยากมีส่วนร่วมกับประชาชน และเป็นการเสริมการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งมีความสวยงาม และมีความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย.