อุดรธานี-พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการของหน่วย จำนวน 110 นาย ที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยในพิธีได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการที่มีความสามารถพิเศษ และมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมถ่ายภาพบุคคล จากการดำเนินการจัดพิธีฯ ดังกล่าวทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ความภาคภูมิใจ และดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้รับราชการทหารรวมถึงได้มีโอกาสปฏิบัติราชการสนามอีกด้วย

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13