อุดรธานี-ร.13 พัน.2 บุกพัฒนาทาสีโรงเรียนพัฒนาอนุบาลอุดรธานี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ” ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัฒนาอนุบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เข้าดำเนินการทาสีอาคารเรียน , ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในโรงเรียน และเขตสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบให้เกิดความสวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคการศึกษา จากการที่ทาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าพัฒนาเขตสุขาภิบาลของโรงเรียน ทำให้คณะครูและนักเรียน มีความดีใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลเข้าพัฒนาเขตสุขาภิบาลของโรงเรียนฯ ในครั้งนี้ โดยหน่วยได้รับการต้อนรับจากโรงเรียนเป็นอย่างดี จากการปฏิบัติทำให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียนดูสะอาด สวยงาม พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13