ขอนแก่น(ชมคลิป)ผู้ว่าฯพร้อมกาชาดจังหวัดออกแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขื่อนอุบลรัตน์

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เผยเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งทุกหน่วยหากน้ำลดลงให้เร่งสำรวจช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยด่วน
ที่ วัดสระขวัญวราราม บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังขีพ และเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวว่า ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 5 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 , บ้านภูคำเบ้า หมู่ที่ 7, บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8, บ้านแก่งศิลา หมู่ที่ 9, และบ้านภูเขาวง หมู่ที่ 1 แยกความเดือดร้อนออกเป็น น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร จำนวน 215 หลัง แยกเป็น บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3
จำนวน 43 ครัวเรือน บ้านภูคำเบ้า หมู่ที่ 7 จำนวน 59 ครัวเรือน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 จำนวน 52 ครัวเรือน
บ้านแก่งศิลา หมู่ที่ 9 จำนวน 30 ครัวเรือน บ้านภูเขาวง หมู่ที่ 10 จำนวน 31 ครัวเรือน

น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร จำนวน 237 ราย เนื้อที่  2,715.75 ไร่ คาดว่าจะเสียหายมากกว่า 80% ทั้งนี้ต้องรอน้ำลด จึงจะสำรวจความเสียหายและหาแนวทางช่วยเหลือ ต่อไป
ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมคอกสัตว์และต้องอพยพสัตว์ไปไว้ในที่สูง 306ราย  แยกเป็นโค  2,556 ตัว  กระบือ 118 ตัว  ทั้งนี้ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ได้ให้ความช่วยเหลือโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์แล้ว  จำนวน 1,900 ตัว และจัดหาฟางแห้ง จำนวน 6 ฟ่อน  และพืชอาหารสัตว์ จำนวน  13,000 กิโลกรัม

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ว่า  ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมตามแนวเส้นทางของลำน้ำชี ซึ่งเป็นการรับน้ำจากจังหวัดชัยภูมิมา ขณะนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว มวลน้ำจากชัยภูมิซึ่งเกิดจากพายุคมปาซุ ได้ไหลผ่านเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เมื่อวาน และมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสถานีวัดน้ำที่มัญจาคีรี หรือสถานีกุดกว้าง อำเภอเมือง มวลน้ำส่วนนี้ได้เข้าสู่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนที่กำลังเฝ้าระวังคือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่ระดับน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ลดลง 4 ล้าน ลบ.ม. จากเมื่อวานที่มีปริมาณน้ำ 2,828 ล้าน ลบ.ม. วันนี้มีปริมาณน้ำที่ 2,824 ล้าน ลบ.ม.

ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ตามข้อสั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้มีการหารือร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ จังหวัดขอนแก่น กรมชลประทาน เขื่อนอุบลรัตน์ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ลดความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ด้านเหนือเขื่อน ดูแลความมั่นคงของเขื่อน และมีการระบายน้ำในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ท้ายเขื่อนตลอดลำน้ำพอง ไปบรรจบที่ลำน้ำชี  ขณะนี้เป็นวันแรกที่น้ำลดลงมา 1 เซนติเมตร จากเมื่อวานของเขื่อนอุบลรัตน์จาก 182.99 เซนติเมตร วันนี้เหลือที่ 182.98 เซนติเมตร และจากที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คาดว่าน้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ในวันนี้จะอยู่ที่ไม่เกิน 30 ล้าน ลบ.ม. ยังมีการระบายน้ำอยู่ที่ 31 ล้านลบ.ม. โดยเชื่อมั่นว่าในวันพรุ่งนี้ระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จะลดลงไปตามระดับ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับความจุที่ 2,431 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในวันนี้อยู่ที่ 2,824 ล้าน ลบ.ม. จะทำให้พี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกกิจกรรมที่ใช้น้ำ มีความมั่นคงในด้านการใช้น้ำเป็นปัจจัยในการผลิต ซึ่งถือเป็นปีทองของพี่น้องเกษตรกร และผู้ประกอบการในทุกด้าน
นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอำเภอ ซึ่งเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วขอให้เร่งสำรวจเพื่อเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชน และส่งความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด  และหากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มีปัจจัยการผลิตที่จะสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพเพิ่มเติมได้ จะเร่งดำเนินการส่งต่อโดยเร็ว