ขอนแก่น(ชมคลิป)ผู้แทนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำพอง

ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 11 .00 น. วันที่ 2 พฤษจิกายน 2564  ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ในยามที่ราษฎรต้องประสบกับความเดือดร้อน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่วัดศรีปทุมวนาราม บ้านกุดน้ำใสน้อย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด นำราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ด้วยความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย โอกาสนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 ลุ่มน้ำคือ ลุ่มน้ำเชิญมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 7 อำเภอ, ลุ่มน้ำชีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 11 อำเภอ, และลุ่มน้ำพองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 2 อำเภอ รวมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น 20 อำเภอ 94 ตำบล 832 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 27,918 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 13 ราย .