รพ. สต.บัววัด.ตำบลธาตุ บริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด นำโดย นางสาวพฤฒิณี นนท์ตุลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ลงพื้นที่บ้านหนองสองห้องหมู่ 2 ตำบลธาตุ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19เเละวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้านเเละกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุตลอดจนประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยในวันนี้ ชาวบ้านหนองสองห้องให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนจำนวน 23 คน สำหรับบ้านหนองสองห้องหมู่ 2 ตำบลธาตุ มีประชาชนฉีดไปเเล้วจำนวน ประมาณ เกือบ 300 ราย อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่บ้านจะได้รณรงค์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้รีบทำการฉีดวัคซีน ต่อไป

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ผสข.อุบลราชธานี