ขอนแก่น(ชมคลิป)สภ.เมืองขอนแก่น แถลงผลการปฏิบัติการกวดขันและจับกุม ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ และท่อไอเสียดัดแปลงเสียงดัง

ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น แถลงผลการปฏิบัติการกวดขันและจับกุม/ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ และท่อไอเสียดัดแปลงเสียงดัง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทาง จำนวน 150 คัน ท่อไอเสียดัดแปลงเสียงดัง 100 ท่อ

    พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุ่มแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยฝ่ายปกครองเมืองขอนแก่น อุตสาหกรรมจังหวัด และ กอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการกวดขันและจับกุม/ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ และท่อไอเสียดัดแปลงเสียงดังในระหว่างวันที่ 25 -29 ต.ค.2564 ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นและปริมณฑล ได้รถจักรยานยนต์ท่อแต่งเสียงดัง ดัดแปลงสภาพ และรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รวมจำนวนทั้งหมด 150 คัน ท่อไอเสียดัดแปลงเสียงดัง จำนวน 100 ท่อ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุด 10,000 บาท //เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วน ใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน ไว้ (ดัดแปลงสภาพรถ) ตามอัตราโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท และขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ ในส่วนของผู้ปกครองที่ปล่อยปละ ละเลยให้เด็กหรือเยาวชนออกมากระ ทำความผิด ด้องมีส่วนรับผิดในข้อหา บิดา มารดาหรือผู้ปกครองสนับสนุนปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชนร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมให้แข่งรถในทาง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22 /2558 อัตราโทษ คือ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน หรือให้วางเงินประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดอีกและหากเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดซ้ำอีก บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องระวางจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท และริบเงินประกัน

     รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การกวดขันจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่นปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการระคมกวาคล้างจับกุมคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบและปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมจับกลุ่มกันแข่งรถในทางสาธารณะ ใส่และดัดแปลงท่อไอเสียที่มีเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน รวมถึง การจัดการกับร้านแต่งรถซิ่ง ร้านซ่อมรถที่ตัดแปลงสภาพรถ หรือโรงงานผลิตและจำหน่ายท่อไอเสียที่ ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งทางสภ.เมืองขอนแก่น ได้ทำการจับกุม/ตรวยึดรถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ดัดแปลงสภาพ ท่อไอเสียเสียงดัง และมีพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งขันรถในทาง ทั้งหมด 150 คัน ตรวจยึดท่อไอเสีย จำนวน 100 ท่อ จากนั้น ได้แจ้งให้ผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชนนำหลักฐานคู่มือรถพร้อมแจ้งผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมอบรมทำบันทึกข้อตกลงในเรื่องให้ช่วยกันดูแล ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการแต่งรถที่ผิดกฎหมาย ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรทำผิดซ้ำ ก่อนให้นำอุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถ ท่อไอเสียที่ได้มาตรฐานมาประกอบกลับคืนให้เรียบร้อย โดยจะขยายผลจัดอบรมโครงการ นักเรียนสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กแว้น

ต้นแบบ ไม่ซิ่ง ไม่แว้น ไม่ทำผิดกฎหมายจราจร และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง