มุกดาหาร (ชมคลิป) ชาวบ้านห้วยทราย ลงขันซ่อมถนน หลังทนลำบากมากว่า 30 ปี ไร้การดูแล


ชาวบ้านห้วยทราย หมู่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล สร้างถนนเข้าหมู่บ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำขัง สัญจรไปมาลำบาก ด้วยการรวบรวมเงินลงขันกันเอง หลังทนลำบากมากว่า 30 ปี ไร้การดูแลจากทางการ
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญหลาย ใจแน่น อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 92 บ้านห้วยทราย ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยทรายกว่า 50 คน ได้นำรถไถที่ใช้ไถนา ทำสวน จำนวน 3 คัน มาดันดินลูกรังที่ได้ว่าจ้างรถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกดินลูกรังมาถมถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้ดินลูกรังประมาณ 120 คันรถ ราคาประมาณ 30,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวชาวบ้านห้วยทรายได้รวบรวมเงินลงขันกันเอง เพื่อซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อชำรุด น้ำขัง ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก หลังทนลำบากมากว่า 30 ปี ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล โดยถนนเส้นนี้ที่ผ่านมา มีงบประมาณการก่อสร้างของ อบต.ป่าไร่ ประมาณ 4,500,000 บาท แล้วต่อมางบประมาณดังกล่าว ชาวบ้านห้วยทรายบอกว่าถูกทาง อบต.ป่าไร่ โยกย้ายเงิบงบประมาณไปสร้างถนนเส้นอื่น และถนนเข้าหมู่บ้านห้วยทรายไม่มีงบมาสร้างถนน
นายบุญหลาย ใจแน่น เปิดเผยว่า วันนี้ชาวบ้านห้วยทราย คุ้มดานชมพู ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาพัฒนาถนน ซึ่งระยะทางของถนนเข้าหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำขัง เยอะมาก สัญจรไปมาลำบาก ใช้เวลาในการเดินทางนาน ต่อมาได้เกิดแรงบันดาลใจ ร่วมกันพี่น้องเป็นพลังสามัคคี ได้มาช่วยกันออกทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย ซื้อหินมาถมถนนเพื่อให้การเดินทางสะดวกสบาย
ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรไปมาหลายหมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยทราย ราษฎรประมาณ 62 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 300 คน และบ้านด่านชมพู บ้านเหล่าแขม บ้านนาทาม บ้านป่าไร่ป่าชาด รวม 5 หมู่บ้าน ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวกว่า 1,000 คน ที่ใช้เส้นทางนี้ร่วมกันอีกด้วย…

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร