ขอนแก่น-ทหารขอนแก่น เข้าช่วยพี่น้องประชาชนขนของขึ้นที่สูง เนื่องจากสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ทหารจิตอาสา กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการเร่งช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เนื่องจากมวลน้ำจากแม่น้ำชีที่ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิ ได้ไหลทะลักเข้าท่วมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ณ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น อย่างไรก็ตามหน่วยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุได้ให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ “ทหารต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส”
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8