มุกดาหาร (ชมคลิป) ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับสังคม

ธนาคารออมสินภาค 11 ร่วมกับธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร มอบสิ่งของห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม
วันนี้ 6 ก.ย.64 เวลา 10.30 น. ธนาคารออมสินภาค 11 โดยการนำของ นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11 พร้อมด้วย นายภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตมุกดาหาร ผู้บริหารธนาคารออมสินในสังกัดธนาคารออมสินภาค 11 จำนวน 6 จังหวัด และบุคลากรธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร ได้นำสิ่งของ ภายใต้โครงการ “ ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับสังคม ” ไปมอบให้กับโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โดยมีแพทย์หญิงนารีกาน สังขะฤกศร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ที่เหน็ดเหนื่อยจากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีการระบาดอยู่ขณะนี้
โดยนายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั่วประเทศ ธนาคารออมสินมีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของ พี่น้องประชาชนคนไทยที่ประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งลูกค้าธนาคารและประชาชนทั่วไป ผ่านมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับสังคม” โดยการส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาในแต่ละจังหวัด
ในวันนี้ ธนาคารออมสินภาค 11 ร่วมกับธนาคารออมสินเขตมุกดาหารได้จัด “กิจกรรม ขบวนคาราวานปันน้ำใจ ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม”เพื่อส่งมอบสิ่งของยังชีพผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง ผู้ป่วยกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการที่กักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home Isolation) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ส่งมอบความร่วมมือช่วยกับทุกภาคส่วน เชื่อมต่อความสุขเพื่อสังคม โดยจัดให้มีโครงการ GSB Free Car ภาระกิจให้ยืมรถขนส่งของ อาหาร น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฎิบัติงานบุคลากรด่านหน้า โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักค่อยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้นำสิ่งของ ภายใต้โครงการ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับสังคม” ประกอบด้วย อาหารปรุงสุก ข้าวสาร และถุงปันสุข ซึ่งภายในประกอบด้วยชุดยังชีพ มอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
นอกจากนั้นได้มอบถุงปันสุข ชุดเวชภัณฑ์ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวอยู่บ้าน ให้กับ ผอ.โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยที่แยกกักตัวที่บ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้วย
สำหรับ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 32 คน แยกเป็นแพทย์ 6 คน พยาบาล 26 คน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา จำนวน 316 ราย มากเป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอเมืองมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อมาจากนอกจังหวัด และกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาและคนใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัว รักษาหายจำนวน 283 ราย อยู่ระหว่างการรักษาโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาลสนาม 33 ราย ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ไปแล้ว 10,107 ราย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร