เลย(ชมคลิป)ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ใน 3วัน พร้อมฉีดวัคซีนต้นเดือนมิย.


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย ห้องประขุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งวันนี้จังหวัดเลย ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทำให้จำนวนสะสมผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเลย (1 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน) ยังคงอยู่ที่ 77 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 39 ราย รักษาหายแล้ว 38 ราย ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ส่วนใหญ่อาการปกติ ไม่มีผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันทำให้เบาใจขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ศบค.ส่วนกลางได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารจังหวัดและประชาชนในจังหวัดเลย ที่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยัน จากข้อมูลพบว่าจังหวัดเลยมีผู้ป่วยมากสุดในห้วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2 สัปดาห์ (28 ราย) แนวโน้มจึงเป็นขาลงของการระบาด หากไม่มีการระบาดกลุ่มใหญ่ในอนาคต
ส่วนจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเลยมีเตียงในโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 221 เตียง ใช้เตียงไปแล้ว 50 เตียง (22.62%) จำนวนเตียงว่าง 171 เตียง (77.38 %) จึงยังไม่เริ่มเปิดโรงพยาบาลสนามเพราะมีเตียงว่างเพียงพอ ส่วนการใช้ยาต้านไวรัส ใช้จำนวน 30 ราย จาก 77 ราย จากการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 4,285 คน มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเพียง 1 ราย แต่ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว
สำหรับการจองวัคซีนของประชาชนผ่านระบบ ที่จะเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ โดยฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน เป้าหมายการจองฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 200,000 คน ปัจจุบันมีผู้จองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม และเวปไซต์ สสจ.เลยจำนวน 11,386 คน ยังถือว่าค่อนข้างน้อย จึงต้องทำงานเชิงรุกโดยจะมีทีมลงระดับพื้นที่สำรวจประชาชนทุกกลุ่มที่มีความประสงค์รับวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนในระบบให้ ภายใน 1 สัปดาห์นี้ ซึ่งเป้าหมายประชาชนจังหวัดเลยต้องได้รับวัคซีน 80% ของประชากร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของชาวจังหวัดเลย โดยยืนยันว่า “ วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด” และเชื่อว่าภูมิต้านทานโรคมาจากการปฏิบัติตาม DMHTTA และเติมเต็มด้วยภูมิต้านทานจากการได้รับวัคซีน ส่วนการฉีดวัคซีนนอกสถานที่โรงพยาบาลนั้น จะพิจารณาดูความหนาแน่นของโรงพยาบาล ความเหมาะสม ปลอดภัยหลังฉีดวัคซีนก่อน จึงจะใช้โรงพยาบาลเป็นจุดหลัก และขอให้ประชาชนตัดสินใจโดยศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและแจ้งความประสงค์ได้ เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วจะนำมาเรียงลำดับการฉีด ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า นอกจากการฉีดวัคซีน
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันส่วนบุคคลแล้ว ยังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย หากฉีดครบได้ตามเป้าหมาย 80% ของประชากรจังหวัดเลย จะทำให้เราชนะโรคโควิด-19 นำไปสู่การใช้ชีวิตตามปกติสุข โดยพรุ่งนี้ (12 พฤษภาคม 2564) จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อและคณะกรรมการ ศบค.จังหวัดเลย เพื่อพิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากขึ้น โดยขอให้เชื่อมั่นว่าจังหวัดเลยได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรการแพทย์ สถานที่ และระบบติดตามให้ข้อมูลต่างๆ จึงขอให้ชาวจังหวัดเลยช่วยมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ชาวเลยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขเหมือนเดิม


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย