มุกดาหาร(ชมคลิป)พบ cluster ร้านขนมจีนเรณู ชุมชนตาดแคน ติดเชื้อแล้ว 8 ราย


มุกดาหาร – พบ cluster ร้านขนมจีนเรณู ชุมชนตาดแคน ติดเชื้อแล้ว 8 ราย ใน 2 ครอบครัว เป็นญาติพี่น้อง และบ้านติดกัน
วันนี้ 6 กันยายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกตาหาร ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค เพิ่มเติมกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 Cluster ขนมจีนเรณู ชุมชนตาดแคน สะสม 8 ราย (รายที่ 1,912-1,919 ของจังหวัดมุกดาหาร) ใน 2 ครอบครัว เป็นญาติพี่น้อง และบ้านติดกัน ได้แก่ร้านขายขนมจีนและร้านของชำ ที่ตาดแคน ซอย 11โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งสถานที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายใหม่ดังกล่าว ได้แก่ร้านขายของชำ ต้นซอยตาดแคน11 ระหว่างวันที่ 22 – 27 ส.ค. 2564 ตลาดเทศบาล2 ระหว่างวันที่ 22 – 27 ส.ค. 2564 ร้านขายขนมจีนเรณู ต้นซอยตาดแคน11 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 4 ก.ย. 2564 (ที่มาข้อมูลสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย ที่มีผลต่อการควบคุมโรค (ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ป่วยให้ข้อมูล)
ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่ดังกล่าว ให้เฝ้าระวังอาการ หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก ถ่ายเหลว หรืออื่นๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยสามารถตรวจหาเชื้อได้ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปณ วัดนิรมิตตาดแคนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รพ.มุกดาหาร(06-5291-0522/06-5291-2524)และ รพ.สต.ใกล้บ้าน
ทั้งนี้ทีมสอบสวนควบคุมโรคกำลังดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ และจะแจ้งรายละเอียดความก้าวหน้าต่อไป.

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร