ชัยภูมิ (ชมคลิป)แม่น้ำชีเอ่อหลังฝนตกหนักเกษตรกรเร่งเก็บกู้มันสำประหลังที่เน่าเสียหายออกขาย


หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จนเกิดน้ำป่าไหลหลาก ลงมาตามเทือกเขาทำให้ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มขึ้น
ชัยภูมิเป็นจังหวัดต้นน้ำชี ที่ไหลผ่าน 7 จังหวัด ซึ่งจะไหลลงไปบรรจบกับลำน้ำโขงและลำน้ำมูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนจะรวมเป็นลำน้ำโขงชีมูล แล้วไหลลงสู่ อ่าวไทยต่อไป หลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน น้ำจากเทือกเขาพังเหย,ภูแลนคา ได้ไหลลงมารวมกันในลำน้ำชี ส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้น้ำที่ไหลบ่าลงมาตามต้นน้ำสายต่างๆยังไหลเข้าท่วมขังตามไร่นา พื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าในตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ถูกน้ำท่วมขัง ในขณะที่อายุมัน ยังไม่ถึงช่วงที่จะทำการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจำเป็นต้องรีบเก็บกู้ก่อนถึงกำหนด เพราะหากปล่อยไว้หัวมันที่ยังอ่อน ก็จะเกิดการเน่าเสียหายโดยมันสำประหลังของเกษตรกรเริ่มมีอาการใบเหลืองแห้งเหี่ยวลงและหัวมันเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นเมื่อนำไปขายก็จะได้ราคาหรือไม่รับซื้อเลยก็เป็นได้ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เร่งเก็บกู้มันสำประหลังก่อนที่มันจะเน่าเสียไปมากกว่านี้
นางอวยพร ศรียางนอก ชาวบ้านกระจวน หมู่ที่4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เล่าว่า ตนปลูกมันสำปะหลังจำนวน50ไร่ ซึ่งพื้นที่ปลูกอยู่ในที่ราบลุ่มติดลำน้ำ หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อหลายวัน จนเกิดน้ำท่วมขัง ตนและเพื่อนบ้านจึงตัดสินใจ เร่งเก็บกู้มันทั้งที่ไม่อ่อน ก่อนที่จะเน่าเสีย ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เพื่อส่งขาย ต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ. ชัยภูมิ