เลย – พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 19 รายนอกพื้นที่ 17 ในพื้นที่ 2 ราย


วันที่ 2 ก.ย.64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 19 ราย ไม่มีผู้สียชีวิต โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย และนอกพื้นที่ 17 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจำนวน 2,632 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 455 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,161 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 309 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 3,792 ราย รอบนี้มากสุดที่อำเภอผาขาว 12 ราย มีผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคมสูงสุด และเข้มงวด จาก กรุงเทพฯ 4 ราย ชลบุรี 5 ราย นนทบุรี 1 ราย ฉะเชิงเทรา 4 ราย และสมุทรปราการ 3 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 293 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 141ราย และมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 21 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 3 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 389 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,517 เตียง เตียงว่าง 1,908 เตียง วัคซีนทางจังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีน ฉีดเข็มที่1 จำนวน 117,078 โด๊ส ,ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 66,490โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย