มุกดาหา(ชมคลิป)กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ขอความร่วมมือคนไทยในลาวให้ปฎิบัติตามมาตรการโควิดฝ่าฝืนปรับสิบล้าน


สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือประชาชนไทยในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 8 ข้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด ฝ่าฝืนปรับตั้งแต่ 50,000 – 10,000,000 กีบ
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้ออกประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่79/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 (ล่าสุด) ของนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต และขอความร่วมมือประชาชนไทยในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด ผู้ละเมิดจะได้รับโทษตั้งแต่การกล่าวตักเตือน ถูกกักตัว การเข้ารับการอบรม รวมถึงการปรับตั้งแต่ 50,000 – 10,000,000 กีบ และดำเนินคดีตามกฎหมายตามที่กำหนดในแต่ละกรณี
นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กล่าวว่า ตามที่เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แขวงสะหวันนะเขตได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ของนครไกสอนพมวิหาน โดยมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -10 กันยายน 2564นั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ขอเรียนสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าว ดังนี้
1. ห้ามบุคคลทั่วไปสัญจรเข้า – ออกนครไกสอนพมวิหาน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจแขวง
2. ห้ามไม่ให้เดินทางสัญจรภายในนครไกสอนพมวิหานระหว่างเวลา 19.00 – 05.00 น.
3. ห้ามบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเดินทางจนกว่าจะทราบผลตรวจ กรณีผลตรวจเป็นลบยังต้องกักตัวจนครบ 14 วัน ห้ามปิดบังไทม์ไลน์และให้ข้อมูลการเดินทางที่ไม่เป็นความจริง
4. ห้ามจัดงานบุญประเพณีต่าง ๆ ภายในวัด หมู่บ้าน ตามบ้านเรือนและสถานที่อื่น ๆ ยกเว้นกรณีเสียชีวิตที่ไม่ใช่สาเหตุจากโรคโควิด-19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด
5. ห้ามเปิดร้านจำหน่ายสินค้ารายย่อย ร้านอาหารทุกประเภท และร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งอย่างเด็ดขาด
6. ให้ขนส่งสินค้าจากเมืองและแขวงอื่นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคของบริษัทนำเข้า – ส่งออกภายในนครไกสอนพมวิหาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด อาทิ จำนวนผู้ขนส่งสินค้า 2 คนต่อคัน พนักงานขนส่งต้องฉีดวัคซีนครบโดส จัดจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า และใช้รถขนส่งเฉพาะของบริษัท
7. ให้พนักงาน ข้าราชการและพนักงานบริษัททำงานที่บ้าน ยกเว้นคณะเฉพาะกิจ แพทย์ พยาบาล ทหารและตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจในการต่อต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
8. ผู้ที่ละเมิดมาตรการ อาทิ การออกนอกบ้านโดยไม่สวมผ้าปิดปากและจมูก การสัญจรนอกเวลาที่กำหนด การเปิดการบริการที่ห้าม การละเมิดเวลาการเปิด – ปิดตลาด การจัดเลี้ยงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา การเล่นการพนัน และการไม่กักตัวของผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและปิดบังไทม์ไลน์ จะได้รับโทษตั้งแต่การกล่าวตักเตือน การลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน การนำเจ้าของสถานที่และผู้ละเมิดไปกักตัว การเข้ารับการอบรม รวมถึงการปรับตั้งแต่ 50,000 – 10,000,000 กีบ และดำเนินคดีตามกฎหมายตามที่กำหนดในแต่ละกรณี
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือประชาชนไทยในแขวงสะหวันนะเขตปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด ตลอดจนติดตามสถานการณ์ล่าสุด และปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการลาว ทั้งจากส่วนกลางและระดับแขวงอย่างเคร่งครัด จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สถานการณ์การระบาดระลอก 3 (เมษายน) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดมุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวน 9 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,858 ราย ติดเชื้อนอกจังหวัดสะสม 1,701 ราย ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 157 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 76 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 99 ราย รักษาหาย 1,678 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

#อีสานเดลี่ออนไลน์