ศรีสะเกษ-พ่อเมืองดอกลำดวน เร่งซ่อม-สร้างบ้านให้ ปชช. เฉลิมฉลอง 238 ปี 238 หลัง “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้การราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.ศิลาลาด จำนวน 4 หลัง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายวัฒนา กล่าวว่า โครงการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ในครั้งนี้ เป็นแนวคิดที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่มีฐานะยากจน เป็นผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีเป้าหมายสร้างบ้าน-ซ่อมแซมบ้านให้พี่น้องประชาชน จำนวน 238 หลัง ซึ่งใช้งบประมาณจากการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และได้มีการทำพิธีสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” แห่งวัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ให้พุทธศาสนอกชน และประชาชนทั่วไปเช่าบูชา โดยมีรายได้จำนวนกว่า 7 ล้านบาท
จากนั้นได้นำเงินจำนวนดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก 25% ของจำนวนเงินดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ส่วนที่ 2 อีก 25% นำไปรวมกับงบประมาณจากทางจังหวัดจัดสรรไว้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณลานออดหลอด สะพานขาว เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ซึ่งกำลังดำเนินการ ส่วนที่เหลืออีก 50% ได้นำมาใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีฐานะยากจน ซึ่งมีสภาพที่อยู่อาศัยไม่แข็งแรงปลอดภัย เก่า ชำรุด ทุดโทรม เป้าหมายจำนวน 238 หลัง หลังละ 50,000 บาท และทางท้องที่-ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน