(ชมคลิป)จ.เลย วันนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 24 รายนอกพื้นที่ 20 ในพื้นที่ 4 ราย


วันที่ 25 ส.ค.64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ และนายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 24 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย และนอกพื้นที่ 20 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต เสียชีวิตสะสม 10 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,468 ราย ผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง 3,495 กำลังรักษาตัวอยู่ 775 ราย หายป่วย 1,683 ราย วันนี้ส่งตัวกลับบ้าน 25 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 295 ราย วันนี้มีผู้ป่วยส่งกลับบ้าน 25 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภอวังสะพุง 9 ราย และ เอราวัณ 7 ราย ตามลำดับ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ (608) รวมทั้งจังหวัดแล้ว 148,650 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 108,490 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 35,745 โด๊ส
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ข่าวดี ตามนโยบายของรัฐบาลว่า สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข้มแรก ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเลย สามารถมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ โดยต้องประสานกับ รพ.ใกล้ที่สุดโดยแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์ เพื่อที่จะประสานส่วนกลางมาฉีดให้ โดยไม่ต้องไปกระทบกับผู้ฉีดในพื้นที่ โดยสามารถติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ ที่ให้ไว้

นอกจากนี้ยังมีตารางนัดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ที่ศาลาประชามคมอำเภอเมืองเลย และ รพ.เลย ได้ตามประกาศอย่างเป็นทางการ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย