เลย – พบติดเชื้อรวม 51 ราย ในพื้นที่ 3 ราย ขอรักษานอกพื้นที่ 48 ราย


วันที่ 10 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลยแถลงข่าวเป็นเอกสาร พบผู้ป่วยติดเชื้อต่างพื้นที่เข้ามาขอรับการรักษา 48 ราย ในพื้นที่ 3 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต มีสะสมเสียชีวิต 4 รายคงเดิม รักษาตัวอยู่ 914 ราย หายแล้ว 797 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 1,715 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 2,977 ราย ต้องติดตามอีกจำนวน 318 ราย วันนี้หายป่วยกลับบ้าน 28 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 51 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น 48 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 3 ราย กระจายไปเกือบทุกอำเภอ รอบนี้มากสุดที่อำเภอด่านซ้าย 13 ราย และอำเภอภูกระดึง – อำเภอผาขาวแห่งละ 7 ราย
ผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 624 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 258 ราย และมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 32 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ออกซิเจน 7 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 950 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 531 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,428 เตียง เตียงว่าง 1,761 เตียง
วัคซีนทางจังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนรวม 103,465โด๊ส ฉีดเข็มที่1 จำนวน 80,726 โด๊ส ,ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 22,739 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย