ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 ก.ค. ที่บริเวณบ้านเลขที่ 56 บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวของ นายเพ็ชร รุ่งแสง อายุ 79 ปี เจ้าของบ้าน โดยมี นายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอพยุห์ พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายมงคล แซ่ซือ นายก อบต.หนองค้า หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายสมานมิตร กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 01.00 น. ได้เกิดอัคคีภัยบริเวณบ้านหลังดังกล่าว ส่งผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 83,500 บาท โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยบ้านหลังดังกล่าว มี นายเพ็ชร รุ่งแสง อายุ 79 ปี เป็นเจ้าของบ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกร ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันรวม จำนวน 3 คน และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6,000 บาท และสำนักงาน ปภ. จังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของและผ้าห่มช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน