รองพ่อเมืองศรีสะเกษ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือประชาชนเป็นกำลังใจฝ่าวิกฤติโควิด-19


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม อบต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดโควิด-19 โดยมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายวิชัย กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โอนเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ ผู้ว่าฯศรีสะเกษ จัดหาถุงยังชีพครอบครัวละ 1 ชุด จำนวน 1,972 ครอบครัว เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอที่ได้ประกาศหรือมีมาตรการปิดพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่ 3 นี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา
ซึ่งมี 2 อำเภอ ได้แก่ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ และ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ ซึ่ง อ.กันทรารมย์ ได้รายงานขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ ในพื้นที่ที่ได้ประกาศหรือมีมาตรการปิดพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 5 และหมู่ที่ 8 ต.ดู่ รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 523 ครัวเรือน /1,976 คน โดยได้นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 523 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่และต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน