พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ชุมชนยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) หมู่ 5 ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลซำ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลซำ หมู่บ้านละ 10 คน รวม 14 หมู่บ้าน จำนวน 140 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู โดยการบรรพชาบวชเป็นพระภิกษุ สามเณร รวม 17 รูป พระภิกษุเก่าอีก 2 รูป ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด ประจำอยู่วัดบ้านโพธิ์ หมู่ 2 โดยให้ย้ายมาประจำอยู่ที่วัดบ้านซำรวมกัน นอกจากนี้ยังมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปสมัครใจเข้ารับการบำบัดเพิ่มเติมอีก จำนวน 9 คน ซึ่งการดำเนินการโครงการจะไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค. นี้
ด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผู้ติด ยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างสงบสุข เพื่อเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และยั่งยืนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน