หนองบัวลำภู-เมืองหนองบัวลุ่มภู ตั้งศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

เมืองหนองบัวลุ่มภู ตั้งศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของคนหนองบัวลำภูให้ปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

วันนี้(21 กค.64)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ละลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าชาวจังหวัดหนองบัวลำภู มีน้ำใจและเห็นใจคนทำงานโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมถึงคณะบุคคลที่ได้ชื่อว่าด่านหน้า ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัย ประกอบกับผู้คนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อและต้องกักตัวตนเอง ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจสนับสนุนและบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีมติจัดตั้ง “ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยการเปิด “ศูนย์ประสานงานรับคนหนองบัวลำภู กลับบ้าน” ขึ้นและปรากฏว่า มีผู้แจ้งความประสงค์กลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาผ่านศูนย์ดังกล่าวจำนวน 642 ราย ส่งผลให้จังหวัดหนองบัวลำภู มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ ส่งผลให้จำนวนเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

นางศิวพรฯผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีมติให้จัดตั้ง “ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและผู้ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของคนหนองบัวลำภูให้ปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู