อุดรธานี-ร.13 พัน 1 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย อ.ไชยวาน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือ นายสม สรวงศิริ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 178 หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากบ้านได้ประสบอัคคีภัย โดยครั้งนี้ได้เข้าทำการรื้อถอนเศษซากของบ้านเรือนและได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมดำเนินการในการซ่อมแซมต่อไป จากการปฏิบัติ นายสม สรวงศิริ และประชาชนในหมู่บ้าน มีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ทางหน่วยทหาร ได้จัดกำลังพลเข้ามาให้การช่วยในครั้งนี้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส ”

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13