ขอนแก่น(ชมคลิป)”ผบ.พล.ร.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมเน้นย้ำความห่วงใยภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19


เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 1300 พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ให้การต้อนรับ พลตรี บุญสิน ภาคกลาง ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 3 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 8 ,กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 3 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference) พร้อมมอบนโยบายกำชับมาตรการการรับทหารกองประจำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและทางสาธารณสุขจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวตามสิทธิ์ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ของทหารกองประจำการ ความพร้อมด้านการฝึกแบบ New normal และที่สำคัญได้ให้คำแนะนำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19
จากนั้น ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 3 , ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย ทำการแทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 และ คณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจความเป็นอยู่ของครอบครัวครูฝึกทหารใหม่ผลัด 1/64 เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อหัวหน้าครอบครัวต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับทหารใหม่จนจบการฝึก พร้อมทั้งได้มอบขวัญและกำลังใจเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ครอบครัวทหารใหม่ แทนคำขอบคุณในการเสียสละความสุขส่วนตน ตามนโบยาบกองทัพบก “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”ดำเนินการตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่1/64 ซึ่งในการฝึกในผลัดนี้ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal ในการป้องการ การติดเชื้อ และแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยครูฝึกทหารใหม่ทุกนาย จะต้อง กิน อยู่ หลับ นอน กับทหารใหม่ ในพื้นที่ๆหน่วยกำหนด ตลอด 24 ช.ม. ไม่สามารถกลับออกมาหาครอบครัวได้ จนกว่าการฝึกจะเสร็จสิ้น และมีผลการตรวจที่ชัดเจนว่าปลอดเชื้อ โดยมีการกำหนดสัดส่วน (1:1:8 ครูนายสิบ 1 นาย, ครูทหารใหม่ 1 นาย ต่อ ทหารใหม่ 8 นาย) เพื่อเป็นการลดความแออัดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19