(ชมคลิป)จังหวัดเลยรับผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่รายวันเฉลี่ยวันละ 20 ราย เตรียมรพ.สนามในค่ายทหารอีก 100 เตียง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.ที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลยห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงการณ์สถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดเลย พบผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 25 ราย เป็นรายที่ 257 – 281 ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาอยู่ จำนวน 157 ราย หายป่วยแล้ว 123 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ จำนวน 4 ราย (อำเภอด่านซ้าย 3 ราย และอำเภอผาขาว) 1 ราย โดยมียอดเสียชีวิตสะสม 1 ราย
สำหรับข้อมูลผู้ป่วย รายที่ 257 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 55 ปี อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย
รายที่ 258 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 39 ปี อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านเวียงชัย หมู่ที่ 12 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย
รายที่ 259 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) ภูมิลำเนา บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
รายที่ 260 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 46 ปี อาชีพพนักงานส่งของ จังหวัดนครปฐม ภูมิลำเนา บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
รายที่ 261 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 12 ปี อาชีพ นักเรียน โรงเรียนสตรีวิทย์ 2 จังหวัดนครปฐม (เรียนออนไลน์) ภูมิลำเนา บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
รายที่ 262 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานบริษัท จังหวัดนครปฐม ภูมิลำเนา บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
รายที่ 263 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 53 ปี อาชีพ เกษตรกร ภูมิลำเนา บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย
รายที่ 264 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 54 ปี อาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านกุดลัน หมู่ 2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มเดียวกับรายที่ 266
รายที่ 265 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภูมิลำเนาบ้านกุดลัน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย
รายที่ 266 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 55 ปี อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านกุดลัน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 5 ราย
รายที่ 267 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 60 ปี อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านกกสะทอน หมู่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 17 ราย (พบเชื้อ 2 ราย เป็นรายที่ 268,269)
รายที่ 268 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 44 ปี อาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
รายที่ 269 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 64 ปี อาชีพเกษตรกรรม ภูมิลำเนา บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย
รายที่ 270 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 30 ปี อาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายที่ 271 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 51 ปี อาชีพค้าขายส่งปลาที่ตลาดแพปลาคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี ภูมิลำเนา บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 5 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย
รายที่ 272 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปี อาชีพค้าขายส่งปลาที่ตลาดแพปลาคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี ภูมิลำเนา บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย
รายที่ 273 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 44 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทไลฟ์มัลติพลาย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภูมิลำเนา บ้านหางนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
รายที่ 274 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 44 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาบ้านหนองแซง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย
รายที่ 275 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 38 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนา บ้านแก่ง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
รายที่ 276 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 47 ปี อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนา บ้านฟากเลย หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย
รายที่ 277 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 42 ปี อาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภูมิลำเนา บ้านฟากเลย หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
รายที่ 278 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 31 ปี อาชีพ รับเหมาก่อสร้างในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (บริษัทพาวเวอร์ไลน์) ภูมิลำเนา บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย
รายที่ 279 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 49 ปี อาชีพ รับจ้าง (โรงงานอาหารเวชเทอร์) ภูมิลำเนา บ้านห้วยคัง หมู่ที่ 2 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
รายที่ 280 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 32 ปี อาชีพรับจ้าง (โรงงานเทปกาว) ภูมิลำเนา บ้านห้วยคัง หมู่ที่ 2 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
รายที่ 281 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 ปี อาชีพ ช่างไฟฟ้ารับเหมาก่อสร้าง เขตวัฒนา ภูมิลำเนา บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย