ชาวบ้านเฮ หลัง ผวจ.อุบลฯลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลพัง แจงได้งบ 24 ล้านบาทเตรียมซ่อมแซมก่อนฤดูฝนนี้แน่นอน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีชาวบ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยหลังเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลพังเสียหายมานาน ไร้หน่วยงานดูแล หลังจากแม่น้ำมูลท่วมใหญ่ในพื้นที่เมื่อปี 2562 ส่งผลให้เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล ทรุดพังทลายลงเป็นช่วงๆอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวัดบ้านหินลาดไปถึงเทศบาลตำบลกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ระยะทางยาวกว่า 300 เมตร รวมถึง จุดชมวิวแม่น้ำมูล ที่เป็นเส้นทางให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และนักท่องเที่ยวเดินชมทัศนียภาพของแม่น้ำมูล พังเสียหายโดยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล ซ่อมแซม ปัจจุบันรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ล่าสุด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ผู้บริหารเทศบาลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชาวบ้าน หมุ่ที่ 5 ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม พบว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิมสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ต่อมาเมื่อปี 2562 เกิดน้ำท่วมไหลหลากจำนวนมาก ทำให้ตลิ่งเกิดความเสียหาย ที่บริเวณ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 5 หมู่ ที่ 6 และหมู่ 9 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับลกระทบจากการกัดเซาะในช่วงน้ำท่วมเมื่อปี 2562 ในการดำเนิน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สำรวจออกแบบเพื่อที่จะซ่อมแซมหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และได้ตั้งงบประมาณเร่งด่วน เมื่อปี 2563 และผูกพันถึงปี 2564 รวมทั้งสิ้น ประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อจะได้ซ่อมแซมริมตลิ่ง จุดต่าง ๆ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกรทบ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ช่วง รวมระยะทาง ประมาณ 300 เมตร โดยเป็นการตั้งงบประมาณเร่งด่วน จัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้าง ตั้งแต่ปลายปี 2563 หลังจากผุ้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการ พบว่าสภาพตลิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสน้ำ ทำให้สัญญาเดิมต้องมีแก้ไข นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สำรวจรายละเอียด เพื่อแก้ไขแบบใหม่ เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ผ่านมาสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสาน ไปยังสำนักที่เกี่ยวข้อง ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้ แบบได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่าง เตรียมการส่งให้จังหวัด เพื่อที่จะนำไปแก้ไขสัญญาต่อไป คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จสิ้นก่อนฤดูฝน ปีนี้แน่นอน