มุกดาหาร(ชมคลิป)ตม.เข้มตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเข้มคัดกรองโควิด – 19 คนต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 พ.ต.อ. นพดล รักชาติ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต. วรกานต์ สาระปัญญา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตรวจเข้มชาวลาวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ที่ต้องการจะเดินทางกลับบ้านที่ สปป.ลาว ให้ตรวจเข้ม คัดกรองชาวลาว แยกบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มงวด ในการปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใส่ชุด PPE เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่วนสัมภาระของชาวลาว ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกชิ้น เพื่อไม่ไห้เชื้อโรคแพร่กระจาย หลังจากนั้นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ทำการทำประวัติตรวจคัดกรองอีกครั้ง ก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร นำตัวชาวลาวส่งกลับ สปป.ลาว
พ.ต.ต. วรกานต์ สาระปัญญา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเดินทางกลับประเทศของคนสัญชาติลาว ทางด้านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ให้ดำเนินการส่งคนต่างด้าวกลับโดยใช้หลัก SOP ภายใต้มาตรการการควบคุมโรค การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดให้มีความเข้มงวดในการปฎิบัติ และกำชับการปฎิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการในขั้นตอนเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก เนื่องจากคนต่างด้าวเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดมามากแล้ว ในการปฎิบัติเมื่อคนต่างด้าวเดินทางมาถึงที่ ตม.จว.มุกดาหาร จะมีการคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันการแพร่ระบาด ตามมาตรฐาน sop
กรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรถูกต้องตามกฎหมาย มีวีซ่า มีพาสปอร์ตถูกต้อง สามารถเดินทางมาติดต่อที่ ตม. มุกดาหาร เพื่อรับการตรวจอนุญาติให้เดินทางออกได้ โดยจะมีขั้นตอนการปฎิบัติในเรื่องของการควบคุมโรคตาม sop โดยให้มีขั้นตอนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ส่วนคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย แล้วเข้ามามอบตัวที่ ตม.มุกดาหาร เช่น กรณี OVER STAY(อยู่เกินกำหนด) และการหลบหนีเข้าเมือง ก็จะได้รับการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคก่อน หลังจากนั้น ตม.จว.มุกดาหาร จะดำเนินการทางกฎหมาย ให้เสร็จสิ้น โดยดำเนินการภายใต้หลัก sop ของการควบคุมโรค แล้วจึงดำเนินการผลักดันส่งกลับ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของจังหวัดมุกดาหารต่อไป
ส่วนกรณีที่ในสื่อสังคมออนไลน์ของคนต่างด้าว ที่มีการโพสข้อความว่า การเดินทางกลับประเทศลาวผ่านทางจังหวัดมุกดาหาร มีการถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติ ก็ขอให้คนต่างด้าวที่ถูกกระทำการเหล่านั้น มาติดต่อที่ ตม.จว.มุกดาหาร เพื่อทาง ตม.จว.มุกดาหาร จะได้ช่วยเหลือ ตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไประเบียบและกฎหมายที่ถูกต้อง
ทาง ตม.จว.มุกดาหาร พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศลาว ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 .. พ.ต.ต. วรกานต์ กล่าว


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร