ร้อยเอ็ด – ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ โครงการ ราษฎร์ รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง

ที่สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565 โดยมี เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร พร้อมภาคีเครือข่าย ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ก่อนปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 10 คัน นำน้ำสะอาดกว่า 68,000 ลิตร ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร้องขอความช่วยเหลือ

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้
กองทัพบก จึงได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำศักยภาพ ด้านกำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วย จัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ประสบ ภัยแล้งรุนแรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เป็นการบูรณาการระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2ได้ให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 15 ศูนย์ ในจำนวนนั้นมี มณฑลทหารบกที่ 27 ด้วย ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำในการช่วยเหลือ พร้อมประสานกับส่วนราชการพลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการ ในการช่วยเหลือประชาชน ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง
สำหรับปีนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16