ขอนแก่น-ฟุตบอลไทยเดนมาร์คโซนภาคอีสานจับฉลากการเเข่งขัน Thai-Denmark U15 Football tournament ปีที่3

ฟุตบอลไทยเดนมาร์คโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับฉลากการเเข่งขัน Thai-Denmark U15 Football tournament ปีที่3 ตัวแทนจาก 32 โรงเรียน ร่วมงานจับฉลากพร้อมเพียง
ที่ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงเเรมโฆษะ จังหวัดขอนเเก่น สำนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญทีมที่สมัครร่วมในการแข่งขัน Thai-Denmark U15 Football tournament ปีที่ 3 ร่วมในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งมีตัวแทนจาก 32 จากโรงเรียนเดินทางมาร่วมงานจับฉลากในครั้งนี้อย่างครบทีม และมีการประชุมทีมแข่งขัน เพื่อทราบกติการและมาตรการป้องกันโควิด-19 โ ดยมี นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการจับฉลากการแข่งขันในครั้งนี้
ล่าสุดทางด้านแฟนเพจเฟสบุ๊คอย่างเป็นทางการของทัวร์เม้นท์นี้ Thai-Denmark U15 Football Tournament 2021 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีประกาศเลื่อนการเเข่งขันTHAI-DENMARK U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2021 รายละเอียดว่า ตามที่มี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย ได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และมีการกระจายไปในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยนั้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ได้มีมติให้เลื่อนการแข่งขันรอบคัดเลือก รอบ 12 ทีม และรอบชิงชนะเลิศ “ออกไปก่อน” เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยจะมีกำหนดการแข่งขันใหม่หลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางโรงรียนที่สมัครโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 5 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่                         089-9018739,085-8830428 และ 085-4634043

ภัสสะ บุญธรรม.รายงาน