(ชมคลิป)จังหวัดเลยเปิดร้าน ท่อมชงชา (Tomchongcha shop: T2C)ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่อมชงชา (Tomchongcha shop: T2C) มีทีมงานบริหารจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทย หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชามาแสดงและจำหน่าย
นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจสู่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ส่วนของกัญชา กัญชง ดังต่อไปนี้ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และมีประกาศให้สามารถใช้กัญชาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ โดยผลิตในโรงวานที่ได้มาตรฐาน ในส่วนของอาหารสามารถทำได้เฉพาะการจำหน่ายแบบพร้อมทาน ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันโดยตรง ทั้งนี้ต้องเป็นกัญชาที่ได้มาจากแหล่งปลูกที่ถูกกฏหมาย
เขตสุขภาพที่ 8 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการ Service Plan สาขากัญชา ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การใช้ประโยชน์ การสร้างรายได้ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 วันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มีเป้าหมายส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อดำเนินการทั้งวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สาธิต แลกเปลี่ยนและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ชื่อร้าน ท่อม ชงชา (Tomchongcha shop: T2C) โดยมีที่มาจาก ท่อม หมายถึงกระท่อม ชง หมายถึงกัญชง ชา หมายถึงกัญชา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เปิดดำเนินการนำร่องเป็นแห่งแรกของจังหวัดเลย
ในวันนี้มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตจำนวน 3 แห่ง จาก 6 แห่งที่ได้รับอนุญาตปลูกอย่างถูกกฎหมายของจังหวัดเลย ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน 2. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน และผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร HERO LOEI 2. ร้านเลยดานัง 3. ร้านเมี่ยงเครือข่าย อำเภอหนองหิน มาร่วมวางจำหน่าย สาธิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย