กาฬสินธุ์(ชมคลิป)โรงเรียน 61 แห่งไม่ผ่านประเมินเปิดเทอมทุกฝ่ายยอมรับกลัวโควิดระบาดใหญ่คลัสเตอร์เปิดเทอม


ส่วนราชการ ตัวแทนผู้ปกครอง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยกังวลโควิด-19 ระบาดหนักช่วงเปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ยังไม่น่าไว้วางใจ ครู บุคลากร ได้ฉีดวัคซีนไม่กี่คน ขณะที่ฝ่ายการศึกษาระบุมีโรงเรียน 61 แห่งไม่ผ่านการประเมินความพร้อมเปิดเรียน เรียกร้องฝ่ายสาธารณสุขร่วมประเมิน และกำหนดมาตรการป้องกันเข้มข้น หวั่นเกิดการระบาดครั้งใหญ่
ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ผวจ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.กาฬสินธุ์ในปัจจุบัน ถึงแม้จะไม่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม ในรอบ 3 วัน แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและปฏิบัติตนในการยับยั้งป้องกันอย่างเข้มข้น โดยให้ยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ในครั้งนี้ จึงได้ร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงคำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ และกำหนดจำนวนผู้คนเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
นายทรงพลกล่าวอีกว่า สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน แสดงความเป็นห่วงในช่วงเปิดภาคเรียนนั้น จะเป็นในเรื่องความปลอดภัยจากกการได้รับเชื้อโควิด-19 ทั้งจากรถตู้ รถโดยสารรับส่งนักเรียน และขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการรับประทานอาหารในโรงเรียน ทั้งนี้ จากการรายงานของผู้อำนวยการด้านการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ทั้งโรงเรียนสังกัด สพฐ.และเอกชน ทราบว่ามีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินให้เปิดเรียนถึง 61 แห่ง
นายทรงพลกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานศึกษาที่เปิดเรียนวันแรกในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ทราบว่ามีผู้ปกครอง ตลอดทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหลายๆ ฝ่ายแสดงความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย จากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินในรอบวันที่เปิดเทอมวันแรก พบว่าบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาทุกแห่งที่เปิดเรียน ต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งมีการฆ่าเชื้อก่อนเปิดเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอย่างพร้อมสรรพ เช่น จุดคัดกรอง เจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนที่สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินนั้น ยังมีตัวแทนผู้ปกครองเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมทำการประเมินและตรวจคัดกรองรถรับส่งนักเรียนอย่างละเอียดอีกด้วย ขณะที่ในส่วนที่ผ่านการประเมินและเปิดภาคเรียน ก็ต้องการให้ฝ่ายสาธารณสุขร่วมตรวจสอบและประเมินอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
“นอกจากนี้ ในส่วนของการรับการฉีดวัคซีนนั้น ยังมีผู้ปกครองแสดงความเป็นห่วงเป็นอย่างมาก เนื่องจากทราบว่าทั้งครู บุคลากร หรือในกลุ่มผู้ปกครองเอง ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะครูที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน จึงขอแจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างรอการจัดสรรจากส่วนกลาง ซึ่งจะทยอยเป็นรอบๆไป ตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรรมา โดยภาพรวมภายในเดือนมิถุนายน จะได้รับการจัดสรรประมาณ 23,000 โด๊ส และได้รับการจัดสรรล็อตใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนและบุคคลที่ลงทะเบียนรอฉีด ซึ่งได้เริ่มฉีดเข็มแรกราวเดือนกันยายนที่จะถึงนี้” นายทรงพลกล่าว