เลย(ชมคลิป)พบผู้ป่วยจากกทม 1 ราย พร้อมฉีดวัคซีนกรณีพิเศษ4 พันคน 20 พ.ค.64


วันที่18 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชกรจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นรายที่ 84 ของการระบาดระลอกเมษายน 2564 เป็นเพศหญิง อายุ 25 ปี อาชีพรับจ้าง (พนักงานบริษัท) ที่กรุงเทพฯ และได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ที่บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 พบเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีประวัติเสี่ยงเนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการระบาด ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าลี่ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดเลยจำนวน 7 ราย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้พบว่า วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30-16.40 น. เดินทางไปร้านค้าขนมจีนภายในหมู่บ้าน และร้านขายหมู CP ตำบลน้ำแคม เวลา 19.30-20.00 น. ส่วนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เดินทางมาที่ร้านข้าวเปียกลานชัย อำเภอเมืองเลย เวลา 09.40 – 10.20 น. และร้านเค้กพอเพียง สามแยกปากภู อำเภอเมืองเลย เวลา 11.00 น.
ในส่วนการตรวจหาเชื้อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระลอกเมษายน 2564 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1,016 ราย ส่งตรวจครั้งที่ 1 จำนวน 1,009 ราย พบเชื้อ 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.26 และตรวจครั้งที่ 2 จำนวน 591 ราย พบเชื้อ 15 ราย หรือร้อยละ 2.54 คงเหลือที่ต้องส่งตรวจจำนวน 7 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยอำเภอที่ไม่พบผู้ป่วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ และอำเภอเอราวัณ แต่อำเภอเอราวัณมีการรับส่งต่อจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย ส่วนการใช้เตียงผู้ป่วย มีจำนวนเตียงรวม 209 เตียง ใช้ไปแล้ว 34 เตียง มีเตียงว่าง 175 เตียง จึงยังไม่เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม
สำหรับวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเลยจะได้รับการจัดสรรวัคซีน วันพรุ่งนี้ (19 พฤษภาคม 2564) จำนวน 8,000 โดส เพื่อฉีดให้กับ 4,000 คน เมื่อได้รับแล้วจะมีคณะกรรมการพิจารณาตรวจแยกและจัดสรรไปยังอำเภอต่างๆ โดยจะทำการฉีดในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้ พร้อมกันให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ส่วนรอบเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 จะได้รับการจัดสรรสำหรับฉีดให้ประชาชนอีกเดือนละประมาณ 68,000 คน จึงขอให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ได้ล่วงหน้าที่ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.ในพื้นที่ เมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะดำเนินการฉีดให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มีวัคซีนตกค้าง โดยจะพิจารณาสถานที่ฉีดใช้สถานพยาบาลเอกชนด้วย
ทั้งนี้จากการสำรวจความประสงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใน 14 อำเภอ พบว่าในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 152,598 คน ได้สำรวจไปแล้วรวม 104,819 คน หรือร้อยละ 68.69 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน 33,901 คน หรือร้อยละ 22.22 ส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภอภูหลวง อำเภอหนองหิน และอำเภอปากชม ตามลำดับ มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน น้อยสุดคือ อำเภอภูเรือ
ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,640 คน ได้สำรวจไปแล้วรวม 40,594 คน หรือร้อยละ 74.29 มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน 17,479 คน หรือร้อยละ 31.99 ส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภอภูหลวง อำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน ตามลำดับ มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน น้อยสุดคือ อำเภอภูกระดึง
ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แบบเคาะประตูบ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน พบว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจและมีความตื่นตัวมากขึ้น รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค สามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ก่อนได้ ไม่ต้องรอการจองผ่านระบบที่จะเปิดให้จองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้ จึงอยากให้ประชาชนจองการฉีด เพื่อจะได้รวบรวมจำนวนและขอรับการสนับสนุนวัคซีนให้กับชาวจังหวัดเลยให้มากที่สุดต่อไป
ส่วนกรณีเรือนจำจังหวัดเลย ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนประมาณ 1,200 คน ทางเรือนจำมีมาตรการซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และตรวจ PCR หาสารพันธุกรรมไวรัส ผู้ต้องขังรายใหม่ทุกราย และแยกเรือนนอน 21 วัน ก่อนส่งไปเรือนนอนรวม และจะปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ต้องขังทุกคนเพื่อค้นหาเชิงรุก ตลอดจนมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย