หนองคาย(ชมคลิป)ชาวตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อสืบสานประเพณีทำบุญเลี้ยงผีบ้าน

ชาวตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อสืบสานประเพณีทำบุญเลี้ยงผีบ้าน ตามความเชื่อ ในเรื่องจิตวิญญาณที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ แสดงความรัก ความกตัญญู และความผูกพันของชาวบ้านต่อผีบรรพบุรุษ
ที่ บ้านปู่ศูนย์ตัน เลขที่ 43 ชุมชนดอนเขียว หมู่ 12 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางพุทธา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าจ้ำ ประจำหมู่บ้าน ในร่างทรงของปู่สูนตัน ทุกคนที่มาร่วมจะนำเครื่องเลี้ยง มี ขัน ๕ เทียน ๕ คู่ ดอกไม้ ๕ คู่ ขัน ๘ มีเทียน ๘ คู่ ดอกไม้ ๘ คู่ อาหารคาว ข้าว แจ่ว และอาหารที่หาได้ตามท้องถิ่น อาหารหวาน ผลไม้ ขนม น้ำ เหล้า หมากพลู บุหรี่ มาที่ต้นหลักชัยซึ่งตกแต่งด้วยผลไม้ เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนปู่สูนตัน โดยจะมีนางเทียม พร้อมขัน ๕ ขัน ๘ เครื่องไหว้ เหล้า บุหรี่ หมากพลู จ้ำเชิญปู่สูนตันเข้าทรงนางเทียม นางเทียมจะลุกขึ้นฟ้อน จ้ำจะขอคำทำนายความเป็นอยู่ของบ้านจากปู่สูนตัน เป็นการแสดงความรัก ความกตัญญู และความผูกพันของชาวบ้านต่อผีบรรพบุรุษ ของชุมชน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัย ร่มเย็น หากไม่เลี้ยงบ้านจะเกิดภัยพิบัติและยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ซึ่งนำมาสู่ความมั่นคงของชุมชน


จากนั้นจ้ำก็จะเป็นผู้นำประกอบพิธีเสี่ยงทายดินฟ้าอากาศรวมทั้งเหตุเภทภัยที่อาจเกิดขึ้นกับหมู่บ้าน หลังเสร็จพิธีดังกล่าวชาวบ้านก็จะแบ่งข้าวปลาอาหารไปกินเพื่อเป็นสิริมงคล:พันธลภ แสงทอง//จ.หนองคาย