โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Kick Off นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” หวังให้คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางอภิวันทน์ ไทยงามศิลป์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม พร้อมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในเขตชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
สำหรับนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ให้คนไทยได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาทุกโรคทุกที่ โดยการประสานความร่วมมือ ในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้แก่ หมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน คือ อสม. ระดับหมู่บ้าน ให้การดูแลเบื้องต้นถึงบ้าน, หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือแพทย์ที่มีองค์ความรู้ หรือจบเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งหมอประจำตัวทั้ง 3 จะบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่