ปธ.แม่บ้านทหาร สาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมคณะแจกเครื่องใช้จำเป็นให้ ปชช.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564  เวลา 16.30 น. นางกนกรัตน์ ทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 และคณะแม่บ้าน พร้อมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยฯได้เดินเท้า ทำการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย และเครื่องบริโภค เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผล กระทบ ของการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พร้อมกับทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ , ความเข้าใจในการป้องกันตัวเอง ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสฯ ณ ตลาดสดชุมชนบ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมียอดแจกจ่ายเจลแอล
กอฮอล์ 75% ชนิดบรรจุขวด ขนาด 500 มล. จำนวน 150 ขวด , เจลแอลกอฮอล์ 75% ชนิดบรรจุแกลลอน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 18 แกลลอน , หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้นและเครื่องอุปโภค จำนวน 10 ถุง ผลจากการปฏิบัติทำให้ประชาชนมีความรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางหน่วยงานได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้