กรมทหารราบที่ 13 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 เวลา 16.00 น. กรมทหารราบที่ 13 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นบ้านของ นายคำปุ่น ทิพย์จักร์ บ้านเลขที่ 147 และนายสมบูรณ์ ทิพย์จักร์ บ้านเลขที่ 148 ม.10 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยสาเหตุคาดว่าเกิดจาก ฟ้าผ่าลงเสาไฟฟ้าแล้วเกิดไฟลุกลามเข้าตัวบ้าน ทำให้เกิดไฟไหม้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ในระหว่างการประเมิน