ขอนแก่น-กรมชลประทานห่วงใย ร่วมปันน้ำใจมอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิเก็บวัคซีน COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

กรมชลประทานห่วงใย ร่วมปันน้ำใจมอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิเก็บวัคซีน COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น และสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยความดันลบ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันนี้ (17 พ.ค. 64) กรมชลประทานโดย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ร่วมปันน้ำใจสมทบทุนซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิเก็บวัคซีน COVID-19 จำนวน 3 ตู้ มอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลน้ำพอง และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มูลค่า 210,000 บาท พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 แกลลอน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ร่วมรับมอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บวัคซีน COVID-19 ไว้ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นอกจากนี้ยังได้ร่วมสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยความดันลบ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 แกลลอน โดยมี พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมพร้อมคณะร่วมรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
“กรมชลประทานร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์..เราผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน”

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน