ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ดูแลห่วงใย ใส่ใจกำลังพลของหน่วย พาน้องเล็กของกลับบ้านกราบพ่อที่ป่วย

ผบ.ร.8 ดูแลห่วงใย ใส่ใจกำลังพลของหน่วย พาน้องเล็กของกลับบ้านกราบพ่อที่ป่วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19
ที่ บ้านโคกกลาง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8(ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.มือง จ.ขอนแก่น โดยได้มอบหมายให้กองร้อยเครื่องยิงหนัเกเป็นผู้แทน นำพลทหารรามิล เอกตาแสง พร้อมด้วยจัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เดินทางกลับไปเยี่ยมนายสมคิด เอกตาแสง อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นคุณพ่อ ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการตกต้นมะม่วงทำให้กระดูกสันหลังหักเกิดอาการอักเสบอย่างรุ่นแรง พร้อมทั้งอาการป่วยทรุดหนักลง ต้องการเห็นหน้าบุตรชาย คือ พลทหารรามิล เอกตาแสง ในช่วงที่ลูกชายเข้ามารับราชการทหาร ทั้งนี้นาง เอี้ยงฟ้า เอกตาแสง ผู้เป็นมรรดาได้กล่าวว่านายสมคิดฯเป็นเสาร์หลักในการหาเลี้ยงครอบครัว และต้องคอยดูแลน้าที่นอนป่วยติดเตียงหลายปี ซึ่งหน่วยได้ให้ความสำคัญกับน้องทหารกองประจำและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจถึงครอบครับ ในความดูแลความเป็นอยู่รวมถึงสวัสดิ์การของน้องๆทหารกองประจำการเสมือนคนในครอบครัวเดี่ยวกัน ตามนโยบาย ของกองทัพบก

นอกจากนี้กำลังพลของหน่วยยังได้อุดหนุนช่วยซื้อพืชผัก ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวน้องทหารกองประจำการรายดังกล่าวอีกด้วย เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบประกอบเลี้ยงให้กำลังพลของหน่วยได้รับประทาน พร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาถึงความจำเป็นที่ไม่ได้ปล่อยให้ทหารลาพักกลับมาเยี่ยมญาติตามปกติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่ปลอดภัย และเตรียมกำลังพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัวทหารกองประจำการเป็นอย่างมาก และได้ขอบคุณทางหน่วยทหาร และกองทัพบกที่คอยดูลูกหลานด้วยดีตลอดมาในการดำเนินกิจกรรมยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร