มุกดาหาร(ชมคลิป)สถานีตำรวจภูธรดอนตาล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9


จัดสรรพื้นที่ว่างด้านหน้าโรงพัก ปลูกพืช ผักสวนครัว เลี้ยงไก่ ปลา กบ ไว้ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงตำรวจ และแบ่งปันครอบครัวตำรวจ ฝ่าสภาวะวิกฤติโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.ท.ยรรยงค์ เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ได้มีความห่วงใยต่อเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในห้วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จึงได้มีการสั่งการให้ พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.ดอนตาล ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.ดอนตาลกล่าวว่า โดยการจัดหาอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อาทิ โครงการ 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิด – 19 การจัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า ทำพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้พื้นที่ว่าง หน้าสถานีฯ ปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิด เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว บวบ ปลูกแบบปลอดสารพิษ และยังเลี้ยงปลาดุกในเรือ ซึ่งนำมาดัดแปลงเป็นบ่อปลา ซึ่งผลผลิตทั้งผักและปลาที่ได้ ก็นำมาประกอบอาหารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีและปลอดสารพิษ ทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ได้ไปเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพอีกทางหนึ่งอีกด้วย.


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร