เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “สัปดาห์บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19” วอนช่วยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี ช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ชี้ สถานการณ์การระบาด COVID -19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้โลหิตขาดแคลนหนัก วิกฤติทั่วประเทศ ในขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ กว่า 340 แห่ง มีความต้องการใช้โลหิตวันละ 6,500 – 7,000 ยูนิต ปัจจุบันปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศ ได้เพียงวันละ 2,000 ยูนิต เท่านั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากทุกแห่ง หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือด ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือด อาทิ โรคธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป การชะลอและเลื่อนการรักษาด้วยโลหิต อาจส่งผลอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลำภู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนและวอนช่วยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นกุศล แจ้งความร่วมบริจาคโลหิตในห้วงวันเวลาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลของรัฐทุกอำเภอ และรพ.สต.ในพื้นที่ใกล้บ้าน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู