หนองคาย(ชมคลิป)ทหาร กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลบริจาคโลหิต หลังกาชาดไทยขาดแคลน

ทหาร กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลบริจาคโลหิต หลังกาชาดไทยขาดแคลน เพื่อแก้วิกฤตโลหิตขาดแคลนในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19
ที่ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย พลตรีบุญสิน พลาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มอบหมายให้พันเอกศิวดล ยาคล้าย รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 และร้อยเอกคมกริช จันทสุข ผู้บังคับกองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่ 2 กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อลดภาวะการขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศในภาวะการระบาดของโรค ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย หลัง ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่า จำนวนโลหิตของโรงพยาบาลแต่ละแห่งอาจมีปริมาณไม่เพียงพอ และเชิญชวนให้ร่วมบริจาค เพื่อให้โรงพยาบาลมีเลือดสำรองเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วย เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้ ได้โลหิตจำนวน 6200 cc 14 ยูนิต :ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย