ขอนแก่น(ชมคลิป) ฝนแต่หัวปี สำนักงานชลประทานที่6 วางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ และลุ่มน้ำชี

สำนักงานชลประทานที่ เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการบริหารน้ำลุ่มน้ำแม่น้ำชีและเขื่อนสำคัญ หลังพบว่าปริมาณฝนที่ตกในปีนี้ จะมีปริมาณมาก และอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

         วันที่ 6 พ.ค. 64 นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2564 ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ในสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนพฤษภาคม โดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในปีนี้จะเทียบเคียงเท่ากับปริมาณฝนในปี 2551 ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการน้ำ จะต้องนำข้อมูลของปี 2551 มาประกอบในการพิจารณา โดยมี 3 เขื่อนหลัก ที่จะต้องเฝ้าระวังในการบริหารจัดการ คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ,เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น, และเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

           เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สถานการณ์น้ำในปี 2551 มีปริมาณฝนค่อนข้างมาก จากการจำลองสถานการณ์ ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์จะมีประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร  มีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับปี 2551 ดังนั้น เมื่อถึงปลายฤดูฝน คือช่วงประมาณเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีฝนตกมาก จะทำให้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ค่อนข้างมีระดับที่สูงโดยคาดว่า จะมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์มีความจุ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมีโอกาสที่จะล้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการจำลองสถานการณ์และนำข้อมูลจากในอดีตมาวิเคราะห์แล้วถือว่ามีความพร้อมที่จะรับมือ และพร้อมที่จะระบายน้ำออกในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน โดยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ ต้องไม่ให้มีผลกระทบ หรือเกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

           นอกจากนี้ยังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล เพื่อจะได้มีการพร่องน้ำ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงต่อไป เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม